АВТОМОБИЛНА ДИАГНОСТИКА - OBD
 

Нови!! MINI ELM327 Bluetooth OBD2 - адаптори за автомобилна диагностика

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

Нови!! USB ELM327 OBD2 - адаптори за автомобилна диагностика

 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

Нови! Адаптер за автомобилна диагностика KKL  OBD - VAG COM

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

Адаптер за автомобилна диагностика Fiat Ecu-scan + Obd - Vag Kkl

 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

 

Интерфейс MPPS K+CAN - The OBD flash tool

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

MINI ELM327 Bluetooth OBD2 - адаптори за автомобилна диагностика

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6